Zepter Edelwasser

Zepter Edel Wasser je moderný prístroj čistenia vody pre domácnosti, firmy a akýchkoľvek používateľov, ktorí chcú byť zdraví. Tento špeciálny čistič vody zlepšuje Vaše zdravie  životný štýl.

V dnešnej dobe sa nachádzajú rôzne chemikálie a znečistenia, ktoré sa môžu nachádzať v potrubí a ani čističky vody ich nedokážu vyčistiť úplne. Z tohto dôvodu bol vyvynutý prístroj Zpeter Edel Wasser, ktorí Vás dokáže uchrániť od týchto škodlivých látok. Príznaky pitia nekvalitnej vody sa nemusia prejaviť okamžite alebo po niekoľkých týždňoch. Môže to byť cyklus, ktorý začne pôsobiť až po niekoľkých rokoch. Môžete začať pocitovať slabosti, zlé lekárske testy krvi a celého organizmu.

Na Slovensku môžu byť vody i veľmi chlórované, čo môže mať za príčinu vysušovanie organizmu a zníženie imunitného systému. Ak sa cítite neustále chorí a plní negativizmov, môže byť príčina voda, ktorú pravidelne konzumujete.

Produkt Zepter Edel Wasser je veľmi pekne dizajnovo navrhnutý a je vhodný do akéhokoľvek prostredia.

5-STUPŇOVÝ FILTER AKO ZÁRUKA KVALITY A BEZPEČNOSTI

AKO MULTIFILTRA?NÝ SYSTÉM EDEL WASSER
FUNGUJE:

KROK 1, 2: FILTER NEO-SENSE
Filter Neo-sense znižuje hladiny chlóru, zápachu a prchavých organických zlúčenín.

KROK 3: MEMBRÁNOVÝ FILTER (RO)
vod7Filter reverznej osmózy (RO) znižuje koncentrácie látok znečisťujúcich vodu, ako je napríklad päťmocný arzén, báryum, kadmium, selén, rádium 226/228, trojmocný chróm, šesťmocný chróm, olovo, dusičnany/dusitany.
AKO FUNGUJE REVERZNÁ OSMÓZA?
Pri reverznej osmóze prechádza voda membránou, ktorá odstraňuje znečisťujúce látky a zostáva čistá voda. Reverzná osmóza používa na oddelenie rozpúšťadiel nachádzajúcich sa vo vode silu tlaku. Je to jedna z najrozšírenejších metód čistenia vody na svete.

KROK 4: FILTER INNO-SENSE
Filter Inno-sense znižuje koncentrácie látok uvoľňujúcich zápach a zlepšuje chuť vody. Znižuje takisto hladiny chlóru a prchavých organických zlúčenín.

KROK 5: ANTIBAKTERIÁLNY FILTER
Antibakteriálny filter obsahuje striebro, o ktorom je známe, že zabraňuje rozmnožovaniu mikroorganizmov a udržiava neporušenosť filtra.

ZEPTER EDEL WASSER JE POHÁŇANÝ TLAKOM,
to znamená, že sa poháňa sám s pomocou tlaku vody a nepoužíva elektrický prúd. V oblastiach s vysokým tlakom vody reguluje špeciálny mechanizmus prístroja vnútorný tlak vody tak, aby nedošlo k narušeniu výkonu prístroja.
Prístroj je praktický a je vhodný aj na plnenie väčších nádob – napríklad na varenie. Stačí len stlačiť páku a voda bude tiecť nepretržite.

Sorry, the comment form is closed at this time.